Λογισμικό Κατά Παραγγελία

Ανάπτυξη Λογισμικού κατά Παραγγελία.

Αναλαμβάνουμε την Ανάπτυξη Λογισμικού κατόπιν Συμφωνίας.

 Κατηγορίες

  1. Εφαρμογές "stand alone"
  2. Εφαρμογές "multi user".

 

Τεχνολογίες

Η Επιλογή της Γλώσσας Προγραμματισμού για την Ανάπτυξη του Λογισμικού γίνεται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση εγγυόμαστε πλήρη συμβατότητα  και Ασφάλεια Δεδομένων.

Ένα σύγχρονο σύστημα ανεπτυγμένο με Microsoft .Net και Βάση δεδομένων την ΜS SqlServer μπορεί να μας εξασφαλίσει πληθώρα δυνατοτήτων, και Ασφάλεια Δεδομένων.

 

Λειτουργικές Προδιαγραφές

Οι Τελικές Λειτουργικές Προδιαγραφές θα συζητηθούν και θα Συμφωνηθούν ανάλογα με τις Απαιτήσεις του Πελάτη.

Ενδεικτικά αναφέρονται Μερικές απο τις Λειτουργικές Προδιαγραφές που θα έχει η Εφαρμογή.

 

Οι Τιμές και ο Χρόνος Παράδωσης Ορίζονται Κατόπιν Συμφωνίας και Ανάλογα με τις Τελικές Λειτουργικές Προδιαγραφές της Εφαρμογής.